Changemaker scholen

Wat zijn Ashoka Changemaker Scholen?
Ashoka zoekt samenwerking met innovatieve scholen waar persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewust zijn een integraal onderdeel zijn van het leerproces.
Changemaker scholen werken met hun leerlingen aan de ontwikkeling van een set eigenschappen die gedeeld worden door changemakers over de hele wereld: Changemaker Skills. Door de ontwikkeling van een zeer sterk ontwikkeld empathisch vermogen, creativiteit, de wil tot samenwerken en leiderschap worden kinderen al op jonge leeftijd in staat gesteld om hun eigen potentieel en dat van anderen ten volle te benutten.
Daarnaast maken Changemaker Scholen actief deel uit van hun gemeenschap door bij te dragen aan het realiseren van sociale oplossingen in de wijk, en zijn ze in staat hun werk en missie te verspreiden.

Waarom Changemaker Scholen?
Ashoka gelooft dat ieder empathisch en creatief kind, dat goed kan samenwerken en eigen keuzes maakt, veel meer kans maakt een changemaker te zijn. Dat betekent gemotiveerd om sociale problemen op te lossen en positieve verandering te initiëren in een snel en steeds veranderende wereld. Binnen onze Everyone a changemaker visie, zien wij dus een belangrijke rol voor scholen. Scholen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van kinderen en om van hen de changemakers van de toekomst te maken, willen wij scholen die hier ook belang aan hechten ondersteunen.

Wat is het Ashoka Changemaker Schools Netwerk?
Ashoka Changemaker Schools is een wereldwijd netwerk, opgezet door Ashoka, om innovatieve scholen te identificeren, verbinden en steunen. Wereldwijd hebben we al meer dan 200 Changemaker scholen benoemd en de komende jaren zal dit aantal blijven groeien. Ook in Nederland zullen ieder jaar een aantal scholen benoemd worden om zich aan te sluiten bij het Changemaker Scholen netwerk.

 

Deel worden van het changemaker schools netwerk of een changemaker school nomineren? Neem dan contact met ons op!

Ashoka Nederland
www.ashoka.nl
mverbeij@ashoka.org