DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Ashoka Nederland spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Ashoka Nederland is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ashoka Nederland mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  Ashoka Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Verder aanvaardt Ashoka Nederland geen aansprakelijkheid voor ontvreemding van de persoonsgegevens door derden.

Ashoka Nederland is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van) webpagina’s waarnaar via deze website wordt doorverwezen. Ashoka Nederland  behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.