Nederlandse Changemaker scholen

CASA SCHOOL


De ‘all day all year’ opzet van Casa past perfect bij het Montessori onderwijs dat zij bieden. Het aanbieden van individuele onderwijs trajecten onder de leerlingen is niet alleen handig voor ouders, het creëert ook flexibiliteit in de onderwijsuren en speelt in op de behoeftes van de leerlingen. In lijn met de methodologie van Maria Montessori wordt de kinderen al vanaf jonge leeftijd veel vrijheid toevertrouwd. Hierdoor groeien kinderen op Casa uit tot onafhankelijke en verantwoordelijke individuen en leren zij ook beter voor zichzelf te zorgen. Door het erkennen en respecteren van verschillen stimuleert Casa gelijkheid en compassie onder de kinderen, wat leidt tot een vreedzame en stimulerende leeromgeving.

LEON VAN GELDER


Leon van Gelder biedt een uniek onderwijsprogramma aan waarin leerlingen in dezelfde groep blijven en dezelfde leraren behouden gedurende het gehele onderwijs traject op deze school. Ook worden krijgen de leerlingen tot hun eindexamenjaar geen cijfers voor hun prestaties, de eerste drie jaar worden zij enkel op participatie en gedrag beoordeeld. Met een grote nadruk op de ontwikkeling van sociale- en samenwerkings vaardigheden geeft Leon van Gelder aandacht aan de individuele behoeften van elke leerling door middel van leerplan differentiatie en de mogelijkheid om verschillende vakken op verschillende leerniveaus te kunnen doen. Deze empathische benadering helpt studenten om zichzelf beter te leren kennen, hun sterke eigenschappen ontdekken en te werken aan hun minder sterke punten. Zo kan elke leerling zich ontwikkelen tot een gemotiveerder teamplayer.

 

NIEKEE


Niekée is een onderwijsinstelling die op dit moment in transitie is van innovatieve school naar leergemeenschap, waarin elke leerling begeleid wordt in zijn of haar individuele persocialized leertraject. Dit nieuwe AGORA concept wordt praktisch mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen, gedreven door de aangeboren nieuwsgierigheid en motivatie van kinderen om te willen leren en gaat samen met een grote nadruk op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Deze benadering neemt afstand van het traditionele concept school en laat het idee van een curriculum helemaal los. Niekée biedt dus een nieuwe en unieke vorm van onderwijs, die leerlingen helpt met de voorbereiding op, vorm geven aan en het omarmen van alle onzekerheid die de toekomst hen zal bieden.

UniC


UniC’s onderwijs visie rust op drie kernwaarden: eigenheid, verbondenheid en autonomie. Deze visie vertaalt zich in een onderwijspraktijk die breekt met het traditionele systeem, gevormd wordt door zelf-ontwikkelde en digitale onderwijs materialen, en onderwijs biedt in multidisciplinaire onderwijsdomeinen. De gepersonaliseerde leertrajecten en wereldburgerschap projecten halen de buitenwereld naar binnen en maakt leren relevant en waardevol. Doordat leraren ook werken in docententeams en door het werken in maatjescirkels, worden leerlingen opteleid tot uitstekende teamplayers. Als kernelement in de onderwijsmissie van UniC, draagt teamwork sterk bij aan het opleiden van krachtige, kritische en capabele wereldburgers.

 

VATHORST COLLEGE


Passie en talent liggen aan de basis van het leren op het Vathorst College. Door leerlingen te stimuleren in die dingen waar zij enthousiast van worden, ontwikkelen zij een growth mindset en krijgen ze veel zelfvertrouwen. Deze school werkt met interdisciplinaire curriculums, in open leerruimtes in plaats van traditionele klaslokalen en leerlingen kunnen vakken volgen op verschillende leerniveaus. Kunst en cultuur zijn verweven met het curriculum en dragen bij aan zowel de leerervaring en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Zo wordt een stimulerende leeromgeving gecreëerd, waarin betrokkenheid, zelfvertrouwen en wederzijds respect centraal staan.

 

UWC MAASTRICHT


Op United World College Maastricht leren kinderen iets anders dan op andere scholen. Ze worden hier niet alleen klaargestoomd voor de eindexamens, maar leren hoe ze de wereld kunnen veranderen. Er wordt nadruk gelegd op omgang met elkaar, met de gemeenschap en op welke manier er zij positieve verandering teweeg kunnen brengen. In Maastricht heeft het interntionale en unieke UWC-concept vorm gekregen in een ‘whole school’. De inspirerende UWC onderwijsvorm kan op deze manier aan een grote groep leerlingen, van 3 tot 18 jaar, aangeboden worden. Deze kinderen worden omarmd in een gemeenschap waar creativiteit en empathie central staan in het curriculum en waar duurzaamheid en vrede de leidraad zijn voor het opleiden van zorgzame wereldburgers.