Partners in Nederland

Ashoka Nederland werkt succesvol samen met verschillende nationale en internationale partners zoals Van Lanschot Bankiers en PwC Nederland.

Van Lanschot bundelt krachten met Ashoka!

Zowel Van Lanschot als Ashoka hebben een nauwe band met vermogende particulieren, ondernemers en ondernemersfamilies. Voor Van Lanschot vormen zij belangrijke klantdoelgroepen, voor Ashoka zijn het waardevolle netwerkpartners die actief hun invloed, kennis en middelen inzetten om gedreven sociaal ondernemers te begeleiden naar succes. Het bijeenbrengen van de netwerken van Van Lanschot en Ashoka levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland; voor alle betrokkenen ontstaan er nieuwe zakelijke contacten, mogelijkheden en leerervaringen. Van Lanschot heeft zich als launching partner aan Ashoka verbonden en wij zijn blij om Ashoka letterlijk ‘in huis’ te hebben op ons kantoor in Den Haag.

 

PwC over sociaal ondernemen en het partnership met Ashoka

PwC vindt de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland belangrijk en is ervan overtuigd dat de maatschappelijke betekenis van deze sector de komende jaren sterk gaat toenemen. Vele ondernemers zullen juist succesvol worden door de maatschappelijke relevantie direct te koppelen aan hun business model. PwC wil vanuit haar Corporate Responsibility beleid een concrete en belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het sociale ondernemerschap. In de eerste plaats door het inzetten en beschikbaar stellen van de brede kennis die binnen PwC aanwezig is. Maar ook op andere manieren, zoals het ondersteunen als launching partner van Ashoka Nederland, wil PwC er aan bijdragen om om de social enterprise-sector op de kaart te zetten en de maatschappelijke impact van deze ondernemingen te vergroten. Meer weten over de verschillende initiatieven van PwC om invulling te geven aan haar maatschappelijke relevantie, kijk op http://www.pwc.nl/nl/corporate-responsibility.