PRIVACYBELEID

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Ashoka Nederland omgaat met de webpagina en de persoonsgegevens die zij via de webpagina verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Ashoka Nederland naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers gevraagde informatie en/of diensten. U zult Ashoka Nederland diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Ashoka Nederland. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Ashoka Nederland verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden, een (sollicitatie)formulier in te vullen.

Ashoka Nederland gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
•Het verstrekken van informatie over Ashoka Nederland, haar programma’s en diensten
•Het verlenen en verbeteren van onze programma’s  en diensten
•Het opnemen van uw gegevens voor de sollicitatieprocedure
•Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Ashoka Nederland. Indien u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Ashoka Nederland verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. Ashoka Nederland kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Ashoka Nederland programma’s of diensten te verlenen. Dit is niet op sollicitanten van toepassing.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Ashoka NL over u heeft vastgelegd en waarvoor Ashoka Nederland deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover opvragen via het contactformulier op www.ashoka.nl. Via deze weg kunt u Ashoka Nederland ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen. U kunt ook een brief schrijven naar:

Ashoka Nederland, Lange Voorhout 30-32 | 2514 EE | Den Haag

RSIN nummer.    854702520
KvK nummer.      62191780

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Ashoka Nederland geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen. Dit beleid is vanaf 1 december 2013 van toepassing.

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat uw browser met pagina’s van deze website meestuurt en opslaat op uw harde schrijf.
Wij gebruiken cookies om  uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Ook maakt onze website gebruik van “tracking cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s worden bezocht, om zo inzicht te krijgen in het online gedrag van onze bezoekers. Dit profiel is niet gekoppeld aan een naam, adres, e-mailadres, IP-adres en dergelijke. We gebruiken de gegevens alleen om de website zo goed mogelijk af te stemmen op onze bezoekers.
Cookies kunt u zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.