Team

Jamy Goewie, Directeur

Jamy is een serial social entrepreneur. Zij heeft in 2002 haar eerste initiatief gelanceerd in de Bijlmer ten behoeve van straat en hangjongeren in samenwerking met KPMG (http://www.be-a-businessman.nl). Ook heeft ze meegewerkt aan de groei van Coolpolitics en is de oprichtster van Child at Venture, een organisatie die in zeven ontwikkelingslanden in sub-Sahara Afrika en Azie jongeren uit sloppenwijken ondersteunt met training in ondernemerschap, angel-investment en coaching. In 2011 heeft zij Youth at Venture Philippines gelanceerd, een lokale organisatie die BoP innovaties van jongeren in sloppenwijken steunt en stimuleert. Zij heeft financieringsmodellen ontwikkelt voor diverse NGO’s in Nederland en Azie. Naast haar werk in de non profit sector heeft zij als bedrijfsadviseur bijgedragen aan de CSR strategie van commerciële bedrijven als  NYSE Euronext, Exact Software en Madurodam. Jamy heeft een Master of Science in Geografie en een Master of Arts in Pedagogiek. Jamy is ervan overtuigd dat sociaal ondernemers de motor zijn achter sociale innovaties; zij hebben daarom ondersteuning nodig (kennis, netwerk, en financiële middelen) zodat zij kunnen groeien en opschalen.

Get in touch: jgoewie@ashoka.org

Erlijn Sie, Venture Manager

Erlijn is als bedrijfskundige opgeleid aan de Technische universiteit van Eindhoven (Master in Science), tevens heeft zij Talen & Culturen van Zuid & Zuidoost Azie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden (Master in Arts). Erlijn heeft ruime ervaring in de commerciële sector  als bedrijfskundig adviseur voor o.a. ABN AMRO, KLM, NS en voor de overheid (o.a. Ministerie van Justitie). Erlijn is medeoprichter van Microrediet voor Moeders, een stichting die kleine leningen verstrekt aan de allerarmsten vrouwen in Azie die inkomsten genererende activiteiten willen opzetten. De laatste tien jaar heeft Erlijn ervaring opgedaan  in de ‘traditionele’ ontwikkelingssector, zoals o.a. als corporate partnership manager bij PLAN en programmaleider bij RutgersWPF. Tevens heeft Erlijn leiding gegeven aan een aantal sociale ondernemingen, zoals o.a. Banking with the Poor Network in Singapore, StoereVrouwen, en HandOn Microkrediet. Bij Ashoka zal zij zich bezig gaan houden bij het uitrollen van het Venture programma en Fellowship programma.

Get in touch: esie@ashoka.org

Onze andere teamleden zijn:

Maxime Verbeij                                                       
Youth Years
Get in touch: mverbeij@ashoka.org

Reinoud Beimers
Fellowship
Get in touch: rbeimers@ashoka.org

Roxanne van der Puil (stagiaire)
Youth Years
Get in touch: rpuil@ashoka.org

Simone Pourier
Corporate Partnerships
Get in touch: spourier@ashoka.org

Sukhada Parkhi
Finance and Operations
Get in touch: sparkhi@ashoka.org

Till Schopen
Venture and Fellowship
Get in touch: tschopen@ashoka.org